200 млн. евро са преките загуби годишно на превозвачите от оставането ни извън сухопътния Шенген

Проблеми при свалянето?