Как се броят пачки в различните части на света

Проблеми при свалянето?