Технически постижения - Супер кула

Проблеми при свалянето?