Полиция разбива врата ... 13 мин.

Проблеми при свалянето?