ЗАЩО носим на алкохол различно?

Проблеми при свалянето?